Skip to main content

More right-solid
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by Olof Åkerrén
texts
eye 367
favorite 0
comment 0
History of Swedish blast furnaces from 1786 to 1805 (44 pages), by Olof Åkerrén, as scanned by Google.
Topics: iron, blast furnaces, Sweden
Community Texts
by Bertha von Suttner
texts
eye 1,555
favorite 0
comment 0
Swedish translation of "Die Waffen nieder!"
Topic: peace
Community Texts
texts
eye 2,668
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 7 (of 7). Blick på handelns och slöjdflitens utveckling samt verldshandelns gång. Verldshandelns utveckling under den nyare tiden. Verldshandelns utveckling i adertonde århundradet. Verldshandelns utveckling och utbredning i nittonde århundradet. De stora handelsvägarna förr och nu. Poster och postväsen. Samfärdsmedlen i hufvudstäderna. Jernvägarna som samfärdsmedel. Floder och kanaler....
Topics: inventions, history of technology, trade
Community Texts
texts
eye 1,436
favorite 0
comment 0
This is one of two reports that the Swedish ministry for foreign affairs compiled after World War II regarding the events in 1940 when Nazi Germany was allowed to take some transports through neutral Sweden. The first report covers April-June 1940. This one covers June-December 1940.
Topics: World War II, WWII, Sweden, railroad
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 3 (of 7). De nyttiga bergarterna och stenbrytaren. Jordborren och de borrade brunnarna. Grufbrytningen. Grufarbetaren och gruffälten. Brytningen af de fossila bränsleämnena. Koksaltet. Ädelstenarna. Tillgodogörandet af råämnena från jordytan. Landthushållningen. Åkerjorden. Växternas näring. Åker och äng. Trädgårdsskötsel. Frukt- och vinodling. Boskapsskötseln. De vigtigaste...
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
by Friedrich Georg Wieck
texts
eye 2,561
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 4 (of 7). Bruksarbetaren. Jernet och jernindustrin. Zink, kadmium, kobolt, nickel, antimon och vismut. Kopparn. Bly, tenn och qvicksilfver. De ädla metallerna. Guldet, platinan och hennes följeslagare. Aluminium och magnesium. De konstgjorda ädelstenarna. Lervarorna och deras tillverkning. Kalk, cement och gips. Alun, soda och salpeter. Glaset och dess förarbetning. Svaflets industrier. Elddonet...
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
texts
eye 1,137
favorite 0
comment 0
This Swedish book compiled by Per Adam Wallmark provides a comprehensive overview of the Swedish government's reports on all branches of the administration to the parliament sessions of 1809-1834, followed by accounts of the following years 1834-1838. The 1st edition was published in 1835. This is the 2nd edition.
Topics: Sweden, government
Community Texts
texts
eye 2,390
favorite 0
comment 0
This is one of two reports that the Swedish ministry for foreign affairs compiled after World War II regarding the events in 1940 when Nazi Germany was allowed to take some transports through neutral Sweden. This report covers April-June 1940. The other one covers June-December 1940.
Topics: World War II, WWII, Sweden, railroad
Community Texts
by Jacob Philip Tollstorp (1777-1848)
texts
eye 1,090
favorite 0
comment 0
Description of Linköping, a book in Swedish published in 1834, containing 176 pages of text, 9 statistical tables, and a map of the town. Digitized in colour by Linköping city library, http://www.linkoping.se/bibliotek/ Bibliographic information available at http://libris.kb.se/bib/242343
Topics: Linköping, Sweden, geography, statistics
Community Texts
by Anders Fredrik Dalin
texts
eye 1,697
favorite 0
comment 0
This is volume 1 (of 2, "förra delen, A-K") of a "Dictionary of the Swedish language", published in 1850. It is wellknown and commonly referred to as "Dalins ordbok" (Dalin's dictionary). Volume 2 ("senare delen, L-Ö") was published in 1853.
Topics: Swedish language, dictionary
Community Texts
texts
eye 7,670
favorite 0
comment 0
A book to celebrate the 50th anniversary of the alumni association (Tekniska föreningen, founded 1875) at the Engineering school (Tekniska gymnasiet/läroverket, founded 1857) in Örebro, Sweden.
Topics: Sweden, Örebro, schools, history of technology
Community Texts
by Per Adolf Granberg (1770-1841)
texts
eye 301
favorite 0
comment 0
A book on the history of shipping on Trollhätte canal in Sweden, as scanned by Google.
Topics: canals, shipping, Sweden
Community Texts
texts
eye 3,346
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 6 (of 7). Maskinbygnadskonsten och hennes hjelpmedel. Eldvapnen, de blanka vapnen och stålverktygen. Låsen, de brandfria kassaskåpen och spiktillverkningen. Nåltillverkningen. Förarbetningen af bleck och tillverkningen af stålpennor. Urtillverkningen. Guldsmeds- och juvelerarkonsten. Träets bearbetning. Svarfkonsten och leksakstillverkningen. Vagnmakeriet. Korg- och halmflätning. Trådämnenas...
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
by Jan Myrdal
texts
eye 419
favorite 0
comment 0
A biography of August Strindberg (1849-1912), written by Jan Myrdal (born 1927). First published in 2000. Scanned in 600 dpi bitonal from the 2003 paperback edition. ISBN 91-27-09491-X
Topics: biography, Swedish literature
Community Texts
by Jan Myrdal
texts
eye 1,339
favorite 0
comment 0
A novel
Community Texts
texts
eye 641
favorite 0
comment 0
Volume 1786:1 of the Transactions of the Swedish Academy (Svenska Akademiens handlingar), the very first volume, containing inaugural speeches. This is a reprint in 1801, as scanned by Google. An earlier version of the same book, but with some pages missing, and lacking a Djvu file, is http://www.archive.org/details/svenskaakademie30akadgoog
Topic: Swedish Academy
Community Texts
by Friedrich Georg Wieck
texts
eye 2,813
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 5 (of 7). Malning och bakning. Sockret. Infusionsdryckerna. Kaffe, te och kakao. Tobaken och de öfriga narkotiska njutningsmedlen. Jäsdryckerna. Bränvinsbränning och sprittillverkning. Vinet. Ölet och ölbryggningen. Kryddor, droger, läkemedel och gifter. Köttet och dess användning. Tvål- och ljustillverkningen. Oljor och fett. Eteriska oljor och parfymer. Belysningen. Uppvärmningen och...
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
by Elsa Ribbing
texts
eye 1,043
favorite 0
comment 0
A biography of Edison, the inventor, written in Swedish by Elsa Ribbing (1875-1935).
Topics: Thomas Alva Edison, biography
Community Texts
by Pehr Hörberg
texts
eye 1,347
favorite 0
comment 0
Autobiography of Swedish painter Pehr Hörberg (1746-1816) as written in 1791 and reprinted in 1968.
Topic: autobiography
Community Texts
by Karl Gustaf Sjölin
texts
eye 2,375
favorite 0
comment 0
Spiritual and patriotic songs, composed and collected by K.G. Sjölin
Topics: Sweden, music
Community Texts
by Jan Myrdal
texts
eye 65
favorite 0
comment 0
The novel "Jubelvår" by Jan Myrdal (born 1927), first published in 1955. Scanned in 600 dpi bitonal from the 1986 illustrated edition.
Topic: novel
Community Texts
by Per Gustaf Berg
texts
eye 128
favorite 0
comment 0
This is volume 2 (of 4) of the first encyclopedia originally written in Swedish. It is described at http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskt_konversationslexikon
Topics: encyclopedia, Sweden
Community Texts
texts
eye 3,338
favorite 0
comment 0
First three parts of Jan Myrdal's autobiography, published in one volume.
Topic: autobiograhy
Community Texts
by Otto Hoppe
texts
eye 2,681
favorite 0
comment 0
Swedish-to-German translation dictionary
Topics: Swedish language, German language, dictionary
Community Texts
by Axel Klint
texts
eye 3,503
favorite 0
comment 0
Swedish-German dictionary. Using the old Swedish spelling (1889-1906: dt, fv, hv) but the new (1901-1996) German spelling. An appendix (the last 32 pages): Tysk ordböjning, inflection of German words.
Topics: dictionary, Swedish language, German language
Community Texts
texts
eye 2,165
favorite 0
comment 0
Swedish translation of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 1 (of 7). Inledning. Bygnadskonsten och de tekniska konsterna. Bygnadskonstens teknik och de olika slagen af bygnader. Stadsanläggningar. Vägar. De mångfaldigande konsterna. Skriftens och skrifkonstens historia. Boktryckarkonstens uppfinning. Träsnidarkonsten. Koppar- och stålstickarkonsterna. Litografins uppfinning. De grafiska konsterna i kombinerad användning för tillverkning af värdepapper.
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
by Emil Åhrén
texts
eye 1,292
favorite 0
comment 0
The book "De stora världsproblemen i den gudomliga uppenbarelsens och historiens ljus" (the great problems of the world in the light of divine revelation and of history), published in 1920 by Emil Åhrén (1865-1936), who was editor of the periodicals of the Seventh Day Adventists in Sweden.
Topic: World War I
Community Texts
texts
eye 12,638
favorite 0
comment 0
A Swedish biographic dictionary (Who's who), Skåne/Scania (southern Sweden)
Topics: biography, biographic dictionary, Sweden, Skåne
Community Texts
by Carl Häggquist
texts
eye 2,164
favorite 0
comment 0
Dictionary of scholarships available for students at Uppsala University in Sweden, compiled by Carl Häggquist in 1950.
Topics: scholarships, Uppsala University
Community Texts
texts
eye 3,063
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 2 (of 7). Metersystemet. Skruffartyget. Väderqvarnen. Häfstången och blocket. Vågen och areometern. Pendeln och centrifugalmaskinen. Barometern och manometern. Luftbalongen och luftseglingen. Luftpumpen och den atmosferiska brefposten. Hydrauliska maskiner. Ljuset. Speglar och spegelapparater. Prismat och spektralanalysen. Camera obscuran. Ögat. Panoraman, kromatropen och stereoskopet....
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
texts
eye 460
favorite 0
comment 1
A Swedish book "On steam engines and their use, primarily at sea" (1833), as scanned by Google.
( 1 reviews )
Topic: steam engines
Community Texts
by Henrik Bernhard Palmær
texts
eye 632
favorite 0
comment 0
A journey written as a series of letters from newspaper editor H.B. Palmær to writer Wilhelm von Braun. First published in 1848, reprinted in 1963.
Topic: Sweden
Community Texts
by Carl Gustaf af Leopold
texts
eye 551
favorite 0
comment 0
Volume 5 (1833) of the collected works by Carl Gustaf af Leopold, a Swedish poet and linguist, as scanned by Google. This is a better (more recent) version of http://www.archive.org/details/samladeskrifter01leopgoog now including pages 174-175 and 302-303.
Community Texts
by Gabriel Anrep
texts
eye 8,196
favorite 1
comment 0
Volume 3 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
by Gabriel Anrep
texts
eye 7,965
favorite 1
comment 0
Volume 2 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
texts
eye 10,660
favorite 1
comment 0
A supplement to "Vem är det", the Swedish biographic dictionary, this volume lists people who died.
Topics: biography, biographic dictionary, Sweden
Community Texts
texts
eye 12,483
favorite 1
comment 0
A biographic dictionary for Sweden, similar to the Who's who.
Topics: biography, biographic dictionary, Sweden
Community Texts
by Gabriel Anrep
texts
eye 9,012
favorite 1
comment 0
Volume 4 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
by Per Gustaf Berg
texts
eye 3,288
favorite 1
comment 0
This is volume 4 (of 4) of the first encyclopedia originally written in Swedish. It is described at http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskt_konversationslexikon
Topics: encyclopedia, Sweden
Community Texts
by Per Gustaf Berg
texts
eye 129
favorite 1
comment 0
This is volume 3 (of 4) of the first encyclopedia originally written in Swedish. It is described at http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskt_konversationslexikon
Topics: encyclopedia, Sweden
Community Texts
by Per Gustaf Berg
texts
eye 1,213
favorite 1
comment 0
This is volume 1 (of 4) of the first encyclopedia originally written in Swedish. It is described at http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskt_konversationslexikon
Topics: encyclopedia, Sweden
Community Texts
by Gabriel Anrep
texts
eye 11,895
favorite 2
comment 0
Volume 1 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden